Dệt May Huế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Ngày tạo: 30-04-2023

Ngày 26/4, Công ty cổ phần Dệt May Huế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong dịp này, Đại hội đã bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Toàn cảnh Đại hội

     Tham dự Đại hội có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam; ông Nguyễn Đức Trị – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dệt May Huế; ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế; lãnh đạo trong Cơ quan điều hành và các cổ đông của Công ty cổ phần Dệt May Huế.

Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ toạ điều hành Đại hội 

     Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023, ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế cho biết, năm 2022, Công ty đạt doanh thu 2.057 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2022, tăng 9% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế 171 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch, tăng 20,4% so với năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp 1.986 tỷ đồng, đạt 108,5%, tăng 9,5% so với năm 2021; chia cổ tức dự kiến 72% trong đó, chi bằng tiền mặt 40%, cổ phiếu 32%; thu nhập bình quân 9,368 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế trình bày báo cáo tại Đại hội

     Năm 2023, dự báo kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tổng cầu dệt may thế giới giảm khoảng 8% so với năm 2022, các thị trường xuất khẩu chính đều giảm hoặc tăng không đáng kể. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Dệt May Huế đặt ra kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.932 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức 30% vốn điều lệ; thu nhập bình quân NLĐ 9,260 triệu đồng/người/tháng.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết, Công ty cổ phần Dệt May Huế là đơn vị chia cổ tức lớn nhất trong hệ thống Tập đoàn năm 2022. Nhiệm kỳ vừa qua của Công ty cổ phần Dệt May Huế mang tính chất bản lề có nhiều thay đổi. Nửa đầu nhiệm kỳ Công ty cổ phần Dệt May Huế ở tốp trung bình khá của Tập đoàn. Tuy nhiên, đến năm 2022 đã trở thành Công ty có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 3,8% (cao nhất của các đơn vị có ngành May) và là đơn vị có cải tiến nhiều nhất trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến cuối nhiệm kỳ qui mô vốn của Công ty cổ phần Dệt May Huế đã tăng 4 lần, qui mô lợi nhuận tăng khoảng gần 5 lần, các cổ đông đã có sự tăng trưởng đột biến về hiệu quả đầu tư. Công ty cổ phần Dệt May Huế đang có lợi thế lớn về mặt ổn định thị trường lao động khi trả lương NLĐ cao hơn thu nhập bình quân của địa phương khoảng 2 lần. Đây chính là tiền đề để Công ty có điều kiện tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, tự động hóa, kỷ luật hóa, chuyên môn hoá…

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Nhiệm kỳ 2023-2028, lãnh đạo Công ty cổ phần Dệt May Huế cần đặc biệt quan tâm ứng phó với bối cảnh tổng cầu dệt may kém. Nếu nền kinh tế thế giới đi vào suy thoái thì khó khăn của ngành dệt may sẽ có thể kéo dài khoảng 10 năm. Về mặt cung, ngành cũng đang phải đối diện với bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại với các chính sách kích thích như giảm giá điện, giá vận tải, hoãn nộp thuế,… Các quốc gia khác như Ấn Độ, Pakistan, Banglades đều đang duy trì đồng tiền nội địa rẻ để khuyến khích xuất khẩu. Trong khi đó, đồng tiền Việt Nam vẫn duy trì và thậm chí còn lên giá trong quí I năm 2023, giá điện cũng tăng. Chính vì vậy, đơn hàng lớn, dễ thì Việt Nam sẽ khó cạnh tranh được với Trung Quốc, Banglades cả về giá và nguyên liệu. Cơ hội còn lại của ngành Dệt May Việt Nam là sản xuất linh hoạt, đơn hàng nhỏ, khó.

     “Công ty cổ phần Dệt May Huế cần chuẩn bị sẵn sàng và thích ứng được với sản xuất linh hoạt trong các ngành. Thị trường tài chính Việt Nam đang ngược chiều với tình hình thế giới khi lạm phát thấp, tỷ giá cao, vì vậy Công ty cần nghiên cứu các phương án năng lực thấp, phòng thủ cao đi vào chiều sâu. Thực hiện qui hoạch và dịch chuyển sản xuất một phần trong nhiệm kỳ này để thực hiện phương thức đầu tư kể cả liên kết, liên doanh cho khu mới. Trước tình hình kinh doanh khó khăn của ngành May cần phải có mô hình đổi mới kinh doanh, tìm kiếm cái mới, thực hiện những mặt hàng chưa từng làm trước đây để vượt qua giai đoạn này. Hoàn thiện công tác cán bộ cấp cao để đến hết nhiệm kỳ đáp ứng đủ các điều kiện về chuyên môn tốt, uy tín tốt, năng lực tốt và phải đáp ứng các yêu cầu về công tác Đảng để điều hành Công ty” – Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường yêu cầu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

     Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022; Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Nghị quyết Đại hội và bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

 

 

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH