Hội đồng quản trị công ty
Nguyễn Đức Trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Văn Phong
Thành viên HĐQT
Lê Hồng Quân
Thành viên HĐQT
Nguyễn Hồng Liên
Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Bình
Thành viên HĐQT
Ban giám đốc công ty
Nguyễn Văn Phong
Tổng Giám đốc
Hồ Ngọc Lan
Phó tổng Giám đốc
Lê Hồng Quân
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Tiến Hậu
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Hồng Liên
Phó Tổng Giám đốc
Đào Văn Tư
Giám đốc điều hành
Trần Thị Thuấn
Giám đốc điều hành
Nguyễn Bá Khánh Tùng
Giám đốc điều hành
Nguyễn Khánh Chi
Kế toán trưởng
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH