Nhà máy sợi
Ông Phan Xuân Nguyên
Giám đốc
0905.140.930
phanxuannguyen@huegatex.com.vn
Ông Võ Xuân Anh
Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Nam Hải
Phó Giám đốc
Nhà máy Dệt Nhuộm
Ông Trần Đình Tuấn
Giám đốc
02343.864.810
0903.585.901
trandinhtuan@huegatex.com.vn
Bà Huỳnh Thị Phương Mai
Phó Giám đốc
0935.201.449
phuongmaidn1970@gmail.com
Ông Nguyễn Lưu Minh
Phó Giám đốc
0234.3.864.948
0935.520.567
luuminh123@gmail.com
Nhà máy May 1
Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng
Giám đốc
0234.3.954.879
0905.112.638
tungnbk@huegatex.com.vn
Bà Nguyễn Thị Thái Châu
Phó Giám đốc
0234.3.954.879
chauntt@huegatex.com.vn
Ông Lương Hoàng Nhân
Phó Giám đốc
0234.3.954.879
0906.522.772
nhanlh@huegatex.com.vn
Nhà máy May 2
ÔNG ĐÀO VĂN TƯ
Giám đốc
02346.289.055
tudv@huegatex.com.vn
Bà Trần Thị Kim Chi
Phó Giám đốc
0935.533.894
chittk@huegatex.com.vn
Nhà máy May 3
Bà Nguyễn Thị Hạnh
Giám đốc
0905.134.922
hanhxnk@huegatex.com.vn
Ông Tôn Thất Bảo Quang
Phó Giám đốc
0935.992.139
quangttb@huegatex.com.vn
Nhà máy May 4
ÔNG PHAN VĂN BÌNH
Giám đốc
0935.589.944
binhphan@huegatex.com.vn
Bà Thái Ngọc Linh
Phó Giám đốc
n.linhcn@huegatex.com.vn
Chi nhánh Quảng Bình
Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng
Giám đốc
0234.3.864.458
tungnbk@huegatex.com.vn
Bà Võ Thị Thanh Nhàn
Phó Giám đốc
nhanvtn@huegatex.com.vn
Xí nghiệp cơ điện
Ông Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc
0914.052.262
vanthang.dien@huegatex.com.vn
Ông Phan Thứ
Phó Giám đốc
0903.575.523
phanthu@huegatex.com.vn
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH