Nhà máy sợi
Ông Nguyễn Nam Hải
Giám đốc
0234.3864960
0973.997.864
nguyennamhai@huegatex.com.vn
Ông Võ Xuân Anh
Phó Giám đốc
0234.3.864960
0766.589.589
anhvx@huegatex.com.vn
Nhà máy Dệt Nhuộm
Ông Trần Đình Tuấn
Giám đốc
02343.864.810
0903.585.901
trandinhtuan@huegatex.com.vn
Bà Huỳnh Thị Phương Mai
Phó Giám đốc
02343.864.810
0935.201.449
phuongmaidn1970@gmail.com
Ông Nguyễn Lưu Minh
Phó Giám đốc
0234.3.864.948
0935.520.567
luuminh123@gmail.com
Nhà máy May 1
BÀ TRẦN THỊ THUẤN
Giám đốc
0234.3.954.879
0905.523.838
ttthuan@huegatex.Com.Vn
Bà Nguyễn Thị Thái Châu
Phó Giám đốc
0234.3.954.879
0392.888.034
chauntt@huegatex.com.vn
Ông Lương Hoàng Nhân
Phó Giám đốc
0234.3.954.879
0906.522.772
nhanlh@huegatex.com.vn
Nhà máy May 2
Bà Trần Thị Kim Chi
Phó Giám đốc
02346.289.055
0935.533.894
chittk@huegatex.com.vn
BÀ VÕ THỊ THANH THỦY
Phó Giám đốc
02346.289.055
0905.774.568
thuyvtt@huegatex.com.vn
BÀ NGUYỄN THỊ ÁI NHI
Phó Giám đốc
02346.289.055
0368.174.338
nhinta@huegatex.com.vn
Nhà máy May 3
Bà Nguyễn Thị Hạnh
Giám đốc
0234.3.955538
0905.134.922
hanhxnk@huegatex.com.vn
Ông Phạm Ngọc Tuấn
Phó Giám đốc
0234.3.955538
0906.186.828
Nhà máy May 4
ÔNG ĐÀO VĂN TƯ
Giám đốc
0234.3.865507
0905.093.747
tudv@huegatex.com.vn
Ông Tôn Thất Bảo Quang
Phó Giám đốc
0234.3.865507
0935.992.139
quangttb@huegatex.com.vn
Chi nhánh Quảng Bình
Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng
Giám đốc
0234.3.864.458
0905.112.638
tungnbk@huegatex.com.vn
Bà Võ Thị Thanh Nhàn
Phó Giám đốc
0234.3.864.458
0972.230.811
nhanvtn@huegatex.com.vn
Xí nghiệp cơ điện
Ông Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc
0234.3.864961
0914.052.262
vanthang.dien@huegatex.com.vn
Ông Phan Thứ
Phó Giám đốc
0234.3.962950
0903.575.523
phanthu@huegatex.com.vn
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH