Phòng nhân sự
ÔNG HỒ NAM PHONG
Trưởng Phòng
02343.864.957
phonghn@huegatex.com.vn
Ông Lê P.N Hoàng Nguyên
Phó phòng
0234.3.864.957
0901.131.116
hoanglpn@huegatex.com.vn
Bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
Phó Phòng
0234.3.864.957
0912.402.959
quynhntd@huegatex.com.vn
Phòng Kinh doanh Sợi
Bà Nguyễn Thân Quỳnh Nhi
Phó Phòng
0234.3.864.958
0904.901.537
nhinntq@huegatex.com.vn
Bà Nguyễn Thị Huyền Châu
Phó Phòng
0234.3.864.958
0935.181.155
chaunth@huegatex.com.vn
Ông Đặng Quang Tuấn
Phó phòng
0234.3.864.033
0914.546.415
tuandq@huegatex.com.vn
Phòng Công nghệ thông tin
Ông Huỳnh Quang Nhật
Trưởng phòng
0979.330.503
0979.330.503
nhathq@huegatex.com.vn
Phòng xuất nhập khẩu May
ÔNG PHẠM HỒNG SƠN
Trưởng phòng
02343.864.224
0913.479.002
sonph@huegatex.com.vn
Bà Hồ Thị Diễm Trân
Phó Phòng
0234.864.224
0905.021.575
tranhtd@huegatex.com.vn
Thị Trường May 1
BÀ PHẠM THỊ THÚY
Trưởng phòng
02343.854.125
0914.273.250
thuypt@huegatex.com.vn
Bà Lê Duy Minh Tâm
Phó phòng
02343.864.125
0982.480.266
tamldm@huegatex.com.vn
Thị Trường May 2
BÀ NGUYỄN THÚY HÀ
Trưởng phòng
02343.865.497
0913.425.722
hant@huegatex.com.vn
Hoàng Thị Ngọc Minh
Phó phòng
02343.865.497
0944.466.444
minhhtn@huegatex.com.vn
Phòng Kỹ Thuật Đầu Tư
ÔNG BẠCH TRỌNG ĐAN TRUNG
Trưởng phòng
02343. 854.393
0914.025.202
trungbtd@huegatex.com.vn
ÔNG Văn công trọng
Phó Phòng
02343. 854.393
0977.261.606
trongvc@huegatex.com.vn
Phòng Quản Lý Chất Lượng
BÀ NGUYỄN THỊ LỆ DIỄM
Trưởng phòng
02343.853.316
0907.808.784
diemntl@huegatex.com.vn
Bà Hồ Duy Hương
Phó Phòng
0234.3.853.316
0977.873.634
huonghd@huegatex.com.vn
Phòng tài chính kế toán
ÔNG VÕ HOÀNG PHỤNG
Trưởng phòng
0888.037.327
0983.608.755
phungvh@huegatex.com.vn
Bà Thân Thị Kim Phụng
Phó phòng
02343.864.959
0938.211.013
phungttk@huegatex.com.vn
PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
Bà Đặng Hoàng Nhiên
Phó phòng phụ trách
0234.3864.969
0775.509.668
nhiendh@huegatex.com.vn
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm
Bà Hà Mỹ Ngọc
Trưởng Cửa hàng
0.234.3.848078
0914.172.695
ngochm@huegatex.com.vn
Ban đời sống
ÔNG NGUYỄN HOÀNG THANG
Trưởng Ban
02343.864.963
0905.886.422
thangnh@huegatex.com.vn
ÔNG ĐÀO BÁ THỂ
Phó Ban
02343.864.963
0914.725.010
thedb@huegatex.com.vn
Ban bảo vệ
ÔNG LÊ THANH HÀ
Trưởng Ban
0234.3.864949
0905.245.455
halt@huegatex.com.vn
ÔNG PHẠM ĐÌNH TỐ
Phó Ban
0234.3.864949
0935.112.487
topd@huegatex.com.vn
Ban Kiểm Soát Nội Bộ
Bà Phan Nữ Quỳnh Anh
Phụ trách
anhpnq@huegatex.com.vn
Trạm Y Tế
BÀ LÊ THỊ HƯƠNG
Phụ trách Trạm
0234.864.964
0914.051.984
huonglt@huegatex.com.vn
Bà Lưu Thị Tâm
Phó Trạm
0234.3.864964
0905.866.589
tamlt@gmail.com
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH