Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày tạo: 22-04-2024

Sáng ngày 20/4, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Trị – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dệt May Huế; ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cùng 37 cổ đông đại diện cho 16.520.136 cổ phần, chiếm 82,21% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Toàn cảnh đại hội 

Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ toạ điều hành Đại hội

     Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và kế hoạch năm 2024, ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, ngành dệt may "chưa bao giờ khó khăn như năm 2023 và chưa biết điểm dừng", trong bối cảnh bất ổn chính trị, lạm phát gia tăng trên toàn cầu khiến tổng cầu dệt may thế giới suy giảm.

     Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam; sự dũng cảm khi phải đối mặt và buộc phải ra quyết định mang tính rủi ro để nhận đơn hàng đảm bảo việc làm cho người lao động, tư duy sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; tinh thần đoàn kết có lựa chọn, có mục tiêu, có trí tuệ của Ban Điều hành Công ty; đồng sức đồng lòng của toàn thể CBCNV Công ty; sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể; Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023. Tổng doanh thu 1.884 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm; lợi nhuận 121,4 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8.900.000 đồng/người/tháng; đóng góp ngân sách Nhà nước là 46 tỷ đồng, chi trả cổ tức 30%.

     Trên cơ sở kết quả đạt của năm 2023, Công ty đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ của năm 2024 với doanh thu 1.920 tỷ đồng, lợi nhuận 110 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế trình bày báo cáo tại Đại hội

     Theo ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, năm 2024 Dệt May Huế đặt 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, khách hàng; (2) Phát huy và tận dụng lợi thế cạnh tranh từ chuỗi cung ứng Sợi – Dệt Nhuộm – May; (3) Quản trị chặt chẽ dòng tiền, duy trì ổn định mọi nguồn lực, giảm tổn thất ở mức tối thiểu; (4) Cải thiện mô hình tổ chức, đào tạo nhân lực, hoàn thiện công tác chuyển đổi số, đầu tư chiều sâu để đón đầu cơ hội.

     Với ngành Sợi: Linh hoạt lựa chọn khách hàng và thị trường thông qua việc tìm kiếm thêm khách hàng mới ở thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc; Tăng tỷ trọng xuất khẩu tại chỗ, khai thác thêm các mặt hàng mới để chuyển sợi sang ngành dệt nhuộm và làm hàng FOB, tạo lợi thế cạnh tranh đặc biệt; Đa dạng hoá mặt hàng, tìm kiếm khách hàng sử dụng sợi compact, recycled,…

     Với ngành Dệt Nhuộm – May: Mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới, tăng quy mô, số lượng khách hàng trung thành thông qua việc mở rộng thị trường, giảm rủi ro do phụ thuộc quá lớn vào một thị trường; Phát huy chuỗi cung ứng nội tại, tăng tỷ lệ đơn hàng FOB trong cơ cấu đơn hàng; Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đưa tỷ lệ OQL của các đơn hàng xuống mức thấp nhất; Tập trung công tác nghiên cứu thị trường, phát triển các mẫu vải, sản phẩm may mới phù hợp với năng lực sản xuất của công ty và thị hiếu khách hàng nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh; Tăng NSLĐ, quản trị sản xuất linh hoạt để thích ứng hiệu quả các đơn hàng nhỏ lẻ, giao hàng nhanh và các đơn hàng số lượng lớn nhưng giá thấp; Nghiên cứu, tham quan học tập, xây dựng phương án đầu tư hệ thống in, wash và phương án vận hành lò hơi, lò dầu tối ưu.

     Với công tác quản trị nhân sự, ngoài việc xây dựng cơ chế tiền lương linh hoạt để thu hút và giữ chân lao động, công tác đào tạo nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ triển khai đồng bộ, lan tỏa những giá trị con người Huegatex tới toàn thể CBNV trong Công ty.

Các cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

     Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về mức thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Nghị quyết Đại hội.

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH