Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Ngày tạo: 25-06-2022

THÔNG BÁO
(V/v Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu)

Công ty Cổ phần Dệt May Huế xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ.

Địa chỉ: Số 122 Dương Thiệu Tước, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã chứng khoán: HDM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): 17/06/2022.

  1. 1.   Hình thức chi trả: Tiền mặt và cổ phiếu.

1.1.  Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

        - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
        - Ngày thanh toán: 27/06/2022.

1.2.  Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

        - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới).
2. Địa điểm và thủ tục chi trả: 

        - Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

       - Đối với cổ đông chưa lưu ký:

  • Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ. Trường hợp cổ đông có đăng ký chuyển cổ tức bằng tiền mặt vào tài khoản cá nhân thì Công ty sẽ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đã đăng ký.
  • Người sở hữu chứng khoán nộp lại sổ cổ đông để Công ty làm thủ tục thay đổi sổ cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn.

3. Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7; Sáng: 7h30 đến 11h30, Chiều: 13h00 đến 17h00.

4. Cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và sổ cổ đông.

 5. Thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức của cổ đông sẽ được thực hiện theo qui định của luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành.

 

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH