Hội nghị tổng kết Công ty nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2022

Ngày tạo: 06-02-2022

Ngày 14/01/2022, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công ty nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

     Hội nghị đã lắng nghe ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, các hạn chế và bài học kinh nghiệm đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

    Năm 2021, mặc dù trải qua nhiều khó khăn thách thức do tác động của đại dịch Covid – 19 như đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động chi phí logistic, thiếu hụt nguồn lao động,… tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành, quản lý và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn và Đại hội cổ đông giao:

   - Tổng doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch, tăng 28% so với năm 2020.

   - Lợi nhuận đạt 142 tỷ đồng đạt 568% kế hoạch, tăng gấp 9 lần so với năm 2020.

   - Thu nhập bình quân người lao động đạt 8.550.000 đồng/người/tháng.

   - Đóng góp ngân sách là 36 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2020.

   - Hưởng ứng phòng trào chống dịch Covid – 19: đã quyên góp cho Quỹ phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Thừa Thiên Huế với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động mắc bệnh Covid – 19 khi đi cách ly gồm 1 túi thuốc và mức hỗ trợ tiền cao nhất là 5.000.000 đồng/người.

    Với những kết quả đó, Công ty Cổ phần Dệt May Huế được Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá là một những đơn vị dẫn đầu của Tâp đoàn; vinh dự được Chủ tịch nước tặng quà và nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND tỉnh tặng bằng khen có thành trích trong phòng trào phòng chông dịch Covid - 19

                       Ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty nhận quà tại Hội nghị Tổng kết của Tập đoàn.

                                  Ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty nhận quà từ Chủ tịch nước.

        Ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc Công ty nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng.

     Dự báo năm 2022, ngành Dệt May tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, khó khăn do sự biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ của thị trường nhưng với những nền tảng có được trong năm 2021 làm tiền đề cho năm 2022, Hội nghị thống nhất thông qua kế hoạch trong năm 2022, như sau:

    1. Tổng doanh thu: 1.860 tỷ đồng.

    2. Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng.

    3. Tỷ lệ chia cổ tức: 30% vốn điều lệ.

    4. Tổng khấu hao trích trong năm: 56,6 tỷ đồng.

    5. Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 133 triệu USD.

    6. Thu nhập bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng.

    Tại Hội nghị này đã vinh danh 04 tập thể lao động xuất sắc toàn diện, 15 tập thể lao động xuất sắc và 02 tập thể lao động tiên tiến.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                  Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa điều hành Hội nghị.

                                        Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị.

        Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

        Bà Phan Nữ Quỳnh Anh – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021.

        Ông Nguyễn Bá Quang – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách phát biểu chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh.

        Ông Nguyễn Đức Trị - Phó Tổng Giám đốc TĐ DMVN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tặng bằng khen cho các đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu.

        Ông Nguyễn Bá Quang – Thành viên HĐQT chuyên trách và ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trao bằng khen Tập thể lao động xuất sắc và Tập thể lao động tiên tiến.

                                    Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị chụp ảnh lưu niệm

                               Ông Nguyễn Đức Trị - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN phát biểu bế mạc Hội nghị.

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH