Công ty Cổ phần Dệt May Huế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày tạo: 05-05-2022

Ngày 22/04/2022, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ông Nguyễn Đức Trị - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty cùng 44 đại biểu đại diện cho 9.575.937 cổ phần được biểu quyết thay mặt cho gần 800 cổ đông là tổ chức và cá nhân theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/3/2022.

     ông Nguyễn Đức Trị – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội

     Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Văn Phong – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021 đã “cán đích” với những kết quả khả quan, hoàn thành toàn diện mục tiêu kép vừa sản xuất vừa chống dịch, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động. Tổng doanh thu của Công ty đạt 1.884,5 tỷ đồng, bằng 132,3% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021; Lợi nhuận trước thuế 141 tỷ đồng bằng 568% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 đã giao; Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng; Chia cổ tức 60% (15% bằng tiền mặt và 45% bằng cổ phiếu). Để đạt được kết quả nêu trên, ngoài thuận lợi chung về thị trường ngành Sợi, Công ty đã tích cực đầu tư chiều sâu để thay thế các thiết bị cũ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao kế hoạch là: Tổng doanh thu đạt 1.860 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng; Chia cổ tức 30%. Có được những kết quả trên là sự chỉ đạo sâu sát của Vinatex, cùng sự linh hoạt và sáng tạo trong công tác điều hành, quản lý, sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty.

Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

     Đại hội cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành là 45% bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 105 tỷ đồng lên 152,25 tỷ đồng; Đồng thời thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng chiến lược năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình mức chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS… Kết quả 100% cổ đông tán thành tại Hội nghị, tương ứng với 91,2 % tổng số cổ đông có phần biểu quyết của công ty thông qua.

     Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty và đánh giá Công ty Cổ phần Dệt May Huế là một một trong những đơn vị quan trọng trong hệ thống của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

     Chia sẻ, định hướng về mục tiêu chiến lược “một điểm đến” về ngành hàng dệt kim của Vinatex, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết, Công ty Cổ phần Dệt May Huế là một “mắt xích” quan trọng tại khu vực miền Trung của Tập đoàn với chuỗi cung ứng hoàn chỉnh Công ty đang có. Do đó, Huegatex cần có những chiến lược, tầm nhìn đến 2030 đưa Công ty trở thành nhà sản xuất xanh tiêu chuẩn quốc tế cũng như trở thành một trung tâm sản xuất mặt hàng dệt kim tại khu vực Thừa Thiên – Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Để làm được điều này, Công ty cần có kế hoạch đào tạo phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để bổ sung phù hợp với sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tới. Đồng thời, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, duy trì quản trị tinh gọn và tài chính đa dạng.

 

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đông thường niên năm 2022.

 

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH