Nhà máy sợi
Ông Nguyễn Nam Hải
Giám đốc
0234.3864960
0973.997.864
hainn@huegatex.com.vn
Ông Lê Bá Bảo Khoa
Phó Giám đốc
0234.3.864960
0935.801.787
khoalbb@huegatex.com.vn
Nhà máy Dệt Nhuộm
ÔNG LÊ QUỐC HƯNG
Giám đốc
02343.854.835
0913.465.185
hunglq@huegatex.com.vn
Bà Huỳnh Thị Phương Mai
Phó Giám đốc
02343.864.810
0935.201.449
maihtp@huegatex.com.vn
Ông Nguyễn Lưu Minh
Phó Giám đốc
0234.3.864.948
0935.520.567
minhnl@huegatex.com.vn
Nhà máy May 1
ÔNG HỒ NAM PHONG
Giám đốc
phonghn@huegatex.com.vn
Bà Nguyễn Thị Thái Châu
Phó Giám đốc
0234.3.954.879
0392.888.034
chauntt@huegatex.com.vn
Ông Lương Hoàng Nhân
Phó Giám đốc
0234.3.954.879
0906.522.772
nhanlh@huegatex.com.vn
Nhà máy May 2
Bà Trần Thị Kim Chi
Giám đốc
0234.3.965.586
0935.533.894
chittk@huegatex.com.vn
BÀ VÕ THỊ THANH THỦY
Phó Giám đốc
0234.3.965.586
0905.774.568
thuyvtt@huegatex.com.vn
BÀ NGUYỄN THỊ ÁI NHI
Phó Giám đốc
0234.3.965.586
0368.174.338
nhinta@huegatex.com.vn
Nhà máy May 3
Bà Trần Thị Thuấn
Giám đốc
0234.3.955538
0905.523.838
thuantt@huegatex.com.vn
Ông Phạm Ngọc Tuấn
Phó Giám đốc
0234.3.955538
0906.186.828
tuanpn@huegatex.com.vn
ÔNG Lê Bá Hiếu
Phó Giám đốc
0234.3.955538
0935.372.150
hieulb@huegatex.com.vn
Nhà máy May 4
Ông Tôn Thất Bảo Quang
Giám đốc
0234.3.865507
0935.992.139
quangttb@huegatex.com.vn
Ông LÊ TRỌNG HỮU THẮNG
Phó Giám đốc
0234.3.865507
0905.950.412
thanglth@huegatex.com.vn
Bà Hoàng Thị Thu Hà
Phó Giám đốc
0234.3.865507
0369.720.552
hahtt@huegatex.com.vn
Chi nhánh Quảng Bình
Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng
Giám đốc
0234.3.864.458
0905.112.638
tungnbk@huegatex.com.vn
Bà Võ Thị Thanh Nhàn
Phó Giám đốc
0234.3.864.458
0972.230.811
nhanvtn@huegatex.com.vn
Xí nghiệp cơ điện
Ông Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc
0234.3.864961
0914.052.262
thangnv@huegatex.com.vn
Ông Phan Thứ
Phó Giám đốc
0234.3.962950
0903.575.523
thup@huegatex.com.vn
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH