ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHO CBCNV CÔNG TY

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHO CBCNV CÔNG TY

Để Công ty Cổ phần Dệt May Huế phát triển mạnh và bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty. Với tinh thần đó, ngày 13/09/2019, Công ty đã tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản trị đội ngũ quản l...

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH