Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2020.

Ngày tạo: 01-06-2020

14h00 ngày 28/5/2020, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội có sự tham dự của ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ông Nguyễn Đức Trị Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, bà Nguyễn Thu Hiền – Chánh Văn Phòng Tập đoàn cùng Ban HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và 28 cổ đông đại diện cho hơn 800 cổ đông của Công ty về tham dự đại hội

                                                                                   Toàn cảnh đại hội

Chủ tọa điều hành đại hội là ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Theo đó, trong năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành dự kiến đạt khoảng 1.412 tỷ đồng, doanh thu ước đạt khoảng 1.452 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện trước thuế ước đạt 10 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2019 kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành đạt 1.656 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.756 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 23,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 23,46% 

                                                Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tọa đại hội điều hành hội nghị

Hội nghị đã thông qua Đơn từ nhiệm của ông Trần Hữu Phong – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT độc lập, ông Trần Quốc Định – Trưởng Ban Kiểm soát.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên. Thông qua kết quả kiểm phiếu,  HĐQT đã họp bầu ông Nguyễn Đức Trị - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT, bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Liên - Giám đốc Điều hành Công ty vào Thành viên HĐQT và bà Phan Nữ Quỳnh Anh – Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát. 

                                                    ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT mới phát biểu ra mắt.

Ông Huỳnh Quang Nhật – Thư ký Hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội 

Trong Đại hội lần này, để nghi nhận những đóng góp cho quá trình hình thành và phát triển Công ty của ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã có quyết định tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho ông ngay tại Đại hội 

                                               Ông Nguyễn Bá Quang nhận kỷ niệm chương và bằng khen.

Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Đức Trị- Chủ tịch HĐQT mới cũng đã tặng hoa và quà cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát từ nhiệm.

Hội nghị kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày./.

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH