Đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày tạo: 19-02-2020

Thực hiện theo Kế hoạch 23-KH/ĐUK, ngày 04/9/2019 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh. Đảng ủy Công ty đã xây dựng Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 05/02/2020 về việc tổ chức Đại hội Đảng đối với các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Dệt May Huế.

Ngày 26/02/2020, Chi bộ Nhân sự tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022:

                                                               Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Nhân sự

                                   Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo Tổng Kết nhiệm ký 2017-2020

               Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại Hội

                                                                Ban chấp hành ra mắt Đại hội

           Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc Công ty chụp ảnh cùng Chi bộ

Ngày 25/02/2020, Chi bộ May 4 tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022:

                                                            Toàn cảnh Đại hội Chi bộ May 4 

                                         Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 24/02/2020, Chi bộ Kỹ Thuật Đầu Tư - QC, Xí Nghiệp Cơ Điện Đại hội Chi bộ:

- Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Kỹ Thuật Đầu Tư - QC:

                                           Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo Tổng kết nhiệm ký 2017-2020

                 Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại Hội

                   Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc chụp ảnh cùng Chi bộ

                                                                            Ban chấp hành ra mắt Đại hội

- Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Xí nghiệp Cơ Điện:

                                             Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo Tổng kết nhiệm ký 2017-2020

 

                 Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại Hội

                                                                       Chi bộ chụp ảnh lưu niệm

Ngày 22/02/2020, Chi bộ Kinh Doanh, Điều hành May, Nhà Máy May2 tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022:

- Một hình ảnh Đại hội chi bộ Kinh Doanh:

                                         Bí thư chi bộ trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

                                             Ông Lê Công An – ĐUV, GĐĐH Công ty phát biểu chỉ đạo

- Một số hinhà ảnh Đại hội chi bộ Điều hành May:

                                                                Toàn cảnh Đại hội chi bộ Điều hành May

                                              Bí thư chi bộ trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

                  Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại Hội

         Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc chụp hình với Chi bộ Điều hành May

                                                  Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

- Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Nhà máy May 2:

                                                              Toàn cảnh  Đại hội Chi Bộ May 2

                               Bí thư Chi bộ May 2 trình bày báo cảo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

                    Ông Nguyễn Thanh Tý - Thường vụ Đảng ủy,Phó TGĐ Công ty phát biểu chị đạo Đại hội.

                                     Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội Chi bộ May2

Ngày 21/02/2020, Chi bộ Phục Vụ đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022: 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Phục vụ

Ông Nguyễn Hoàng Thang – Bí thư Chi bộ Phục vụ trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Ông Nguyễn Tiến Hậu – ĐUV, GĐĐH Công ty phát biểu chỉ đạo.

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Ngày 20/02/2020, Chi bộ Bảo vệ Quân sự đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022: 

                        Ông Phạm Đình Tố - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

                            Ông Nguyễn Tiến Hậu – ĐUV, Giám đốc Điều hành Công ty phát biểu chỉ đạo.

Ngày 19/02/2020, Chi bộ Kế Hoạch đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022: 

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Kế Hoạch 

Bà Nguyễn Hồng Liên - GĐ đièu hành, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày báo cáo Tổng Kết 

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội.

 

Ngày 18/02/2020, Chi bộ May 1 đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022:

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ May 1

Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

Đại hội Chi bộ May 1 thành công, tốt đẹp

 

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH