Công ty Cổ phần Dệt May Huế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày tạo: 29-04-2021

Ngày 24/04/2021, Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Trị - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty cùng 30 đại biểu đại diện cho 9.153.795 cổ phần được biểu quyết thay mặt cho gần 800 cổ đông là tổ chức và cá nhân theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/3/2021.

     Chủ tọa điều hành đại hội là ông Nguyễn Đức Trị – Chủ tịch HĐQT Công ty đã điều hành Đại hội thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2010. Theo đó, kết năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành đạt 1.296 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.358 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 15,3 tỷ đồng, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành là 1.388 tỷ đồng, doanh thu là 1.423 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện trước thuế ước đạt 25 tỷ đồng và chia cổ tức là 15% Vốn điều lệ.

    Ngoài ra Đại hội đã thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phát hành cổ phiếu cổ phiếu có lựa chọn cho người lao động, Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty và một số nội dung khác.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                               Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

                                             Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH