Phòng nhân sự
ÔNG HỒ NAM PHONG
Phó phòng phụ trách
02343.864.957
0905.910.069
phongtochuc@huegatex.com.vn
ÔNG TRẦN VĂN NGHI
Phó phòng
02343.864.957
0914.062.771
tranvannghi.dethue@gmail.com
Ông Lê Phạm Ngọc Hoàng Nguyên
Phó phòng
0234.3.864.957
0901131116
Phòng kinh doanh
ÔNG LÊ QUỐC HƯNG
Phó phòng phụ trách
02343.854.835
0913.465.185
hungkd@huegatex.com.vn
BÀ PHẠM THỊ MINH LÝ
Phó phòng
02343.854.835
0935.220.247
minhlykd@huegatex.com.vn
Ông Đặng Quang Tuấn
Phó phòng
0234.3.864.033
0914.546.415
tuankd@huegatex.com.vn
Phòng Kế hoạch - xuất nhập khẩu May
BÀ NGUYỄN HỒNG LIÊN
Trưởng phòng
02343. 853.371
0905.404.242
lienxnk@huegatex.com.vn
BÀ PHẠM THỊ THÚY
Phó phòng
02343.854.125
0914.273.250
thuyxnk@huegatex.com.vn
ÔNG PHẠM HỒNG SƠN
Phó phòng
02343.864.224
h.sonxnk@huegatex.com.vn
Phòng Kỹ Thuật Đầu Tư
ÔNG ĐỖ QUỐC TRUNG
Trưởng phòng
02343. 854.393
0914.007.461
trung@huegatex.com.vn
ÔNG NGUYỄN VĂN QUYỀN
Phó phòng
02343. 854.393
0914.478.859
quyenkt@huegatex.com.vn
Phòng Quản Lý Chất Lượng
BÀ TRẦN THỊ THUẤN
Trưởng phòng
02343.853.316
0905.523.838
ttthuan@huegatex.Com.Vn
NGUYỄN THỊ LỆ DIỄM
Phó phòng
02343.853.316
0907.808.784
diemcn@huegatex.com.vn
Phòng tài chính kế toán
BÀ LÊ THỊ BÍCH THỦY
Trưởng phòng
02343. 864.959
0914.478.837
bichthuy@huegatex.com.vn
BÀ NGUYỄN KHÁNH CHI
Phó phòng
02343.864.959
0905.678.558
khanhchi@huegatex.com.vn
Bà Thân Thị Kim Phụng
Phó phòng
02343.864.959
phungtk@huegatex.com.vn
Phòng Điều Hành May
BÀ NGUYỄN THÚY HÀ
Trưởng phòng
02343.864.776
0913.425.722
haxnk@huegatex.com.vn
Ông Đoàn Vĩnh Quyền
Phó phòng
02343.864.776
quyenvtm@huegatex.com.vn
Ông Lê Phước Hoàng
Phó phòng
hoangvtm@huegatex.com.vn
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm
Bà Hà Mỹ Ngọc
Trưởng Cửa hàng
0914.172.695
freshwal@huegatex.com.vn
Ban đời sống
ÔNG NGUYỄN HOÀNG THANG
Trưởng Ban
02343.864.963
0905.886.422
bandoisong@huegatex.com.vn
BÀ NGUYỄN THỊ THÚY
Phó Ban
02343.864.963
0905.925.910
ÔNG ĐÀO BÁ THỂ
Phó Ban
02343.864.963
0914.725.010
Ban bảo vệ
ÔNG LÊ THANH HÀ
Trưởng Ban
0905.245.455
banbaove@huegatex.com.vn
ÔNG PHẠM ĐÌNH TỐ
Phó Ban
0935.112.487
banbaove@huegatex.com.vn
Ban Kiểm Soát Nội Bộ
ÔNG TRẦN QUỐC ĐỊNH
Phó Ban Phụ trách
0909.764234
dinhtq@huegatex.com.vn
Trạm Y Tế
BÀ LÊ THỊ HƯƠNG
Trưởng Trạm
0234.864.964
0914.051.984
tramyte@huegatex.com.vn
BÀ NGUYỄN ANH ĐÀO
Phó Trạm
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH