Phòng nhân sự
ÔNG HỒ NAM PHONG
Trưởng Phòng
02343.864.957
0905.910.069
phongtochuc@huegatex.com.vn
Ông Lê Phạm Ngọc Hoàng Nguyên
Phó phòng
0234.3.864.957
0901131116
Phòng kinh doanh
ÔNG LÊ QUỐC HƯNG
Trưởng Phòng
02343.854.835
0913.465.185
hungkd@huegatex.com.vn
BÀ PHẠM MINH LÝ
Phó phòng
02343.854.835
0935.220.247
minhlykd@huegatex.com.vn
Ông Đặng Quang Tuấn
Phó phòng
0234.3.864.033
0914.546.415
tuankd@huegatex.com.vn
Phòng Kế hoạch - xuất nhập khẩu May
BÀ PHẠM THỊ THÚY
Trưởng phòng
02343.854.125
0914.273.250
thuyxnk@huegatex.com.vn
ÔNG PHẠM HỒNG SƠN
Phó phòng
02343.864.224
h.sonxnk@huegatex.com.vn
Ông Trần Hữu Chung
Phó phòng
02343. 853.371
trungth@huegatex.com.vn
Bà Lê Duy Minh Tâm
Phó phòng
02343.864.224
0982.480.266
tamxnk@huegatex.com.vn
Phòng Kỹ Thuật Đầu Tư
ÔNG NGUYỄN VĂN QUYỀN
Trưởng Phòng
02343. 854.393
0914.478.859
quyenkt@huegatex.com.vn
ÔNG BẠCH TRỌNG ĐAN TRUNG
Phó phòng
02343. 854.393
Phòng Quản Lý Chất Lượng
BÀ TRẦN THỊ THUẤN
Trưởng phòng
0234.6.297.478
0905.523.838
ttthuan@huegatex.Com.Vn
BÀ NGUYỄN THỊ LỆ DIỄM
Phó phòng
02343.853.316
0907.808.784
diemcn@huegatex.com.vn
Phòng tài chính kế toán
BÀ NGUYỄN KHÁNH CHI
Trưởng phòng
02343.864.959
0905.678.558
khanhchi@huegatex.com.vn
Bà Thân Thị Kim Phụng
Phó phòng
02343.864.959
phungtk@huegatex.com.vn
Phòng Điều Hành May
BÀ NGUYỄN THÚY HÀ
Trưởng phòng
02343.864.776
0913.425.722
haxnk@huegatex.com.vn
Ông Đoàn Vĩnh Quyền
Phó phòng
02343.864.776
quyenvtm@huegatex.com.vn
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm
Bà Hà Mỹ Ngọc
Trưởng Cửa hàng
0914.172.695
freshwal@huegatex.com.vn
Ban đời sống
ÔNG NGUYỄN HOÀNG THANG
Trưởng Ban
02343.864.963
0905.886.422
bandoisong@huegatex.com.vn
ÔNG ĐÀO BÁ THỂ
Phó Ban
02343.864.963
0914.725.010
Ban bảo vệ
ÔNG LÊ THANH HÀ
Trưởng Ban
0905.245.455
banbaove@huegatex.com.vn
ÔNG PHẠM ĐÌNH TỐ
Phó Ban
0935.112.487
banbaove@huegatex.com.vn
Ban Kiểm Soát Nội Bộ
ÔNG VÕ HOÀNG PHỤNG
Trưởng ban
Trạm Y Tế
BÀ LÊ THỊ HƯƠNG
Trưởng Trạm
0234.864.964
0914.051.984
tramyte@huegatex.com.vn
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH