Hội đồng quản trị công ty
Nguyễn Đức Trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Bá Quang
Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Phong
Thành viên HĐQT
Hồ Ngọc Lan
Thành viên HĐQT
Nguyễn Hồng Liên
Thành viên HĐQT
Ban giám đốc công ty
Nguyễn Văn Phong
Tổng Giám đốc
Hồ Ngọc Lan
Phó tổng Giám đốc
Nguyễn Tiến Hậu
Giám đốc Điều hành
Lê Công An
Giám đốc Điều hành
Nguyễn Hồng Liên
Giám đốc Điều hành
Đào Văn Tư
Giám đốc điều hành
Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH